ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THUƠNG XÓT tại TT CÔNG GIÁO

CĐ Anaheim cùng 15 giáo xứ Việt Nam tới tham dự
đại lễ Lòng Chúa Thuơng Xót (LCTX) tại Trung Tâm Công Giáo. Đại Lễ được chủ tế bởi ĐGM Kevin Vann, tổ chức dưới sự điều hợp của LM Giám Đốc TTCG Nguyễn Văn Kiểm và một số Linh Mục trong và ngoài GP Orange cùng đồng tế.

Xem thêm Hình ảnh ngày Đại Thánh Lễ Lỏng Chúa Thuờng Xót tại Link sau đây https://www.flickr.com/photos/126683809@N07/albums/72157708435261304

Ca Đoàn Tổng Hợp Thánh Linh CTĐS đảm trách
phần ca nguyện trước Thánh Lễ cùng với Ban Điều Hành, và Thầy Phó Tế Tuấn Nguyễn dâng phần xuớng kinh LXTC với cộng đoàn dân Chúa tham dự truớc buổi Lễ.

Hình ành, Videos 
www.thanhlinhgporange.com
Youtube search “canh tan dac sung orange”. Click vào Thánh Linh Logo màu vàng. “Subscribe”

Ca Đoàn Tin Yêu và Hy Vọng đảm trách phần Thánh Nhạc trong buổi Lễ

LM Vũ Thế Toàn mở đầu ngày với bài thuyết giảng về ý nghĩa Lòng Chúa Thương Xót

Thánh Lễ kết thúc sau buổi trưa cùng ngày thật trang trọng, uy nghi mang sự cảm nghiệm Ơn Thiên Chúa đầy Lòng Thuơng Xót cho cộng đoàn dân Chúa đến tham dự buổi Lễ.

Comments are closed.