RCIA DỰ TÒNG THAM DỰ NGHI THỨC NGHIỆM XÉT 1~2~3

Các anh chị em Dự Tòng tham dự các nghi thức Nghiệm Xét, Scruntinies, 1~2~3 trong những tuần lễ cuối cùng trước khi vào Tuần Thánh, để chuẩn bị buớc vào Ngày Lễ Thánh Tẩy Phục Sinh.

Nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa gìn giữ các anh chị em, cũng như cộng đoàn luôn cầu nguyện và đồng hành với các anh chị em trong hành trình Đức Tin, nay mai sẽ trở thành con cái Chúa, gia nhập cộng đoàn, và giáo hội Công Giáo trên toàn thế giới.

Xem bấm vào đây để coi thêm hình ảnh tại LINK sau đây

https://www.flickr.com/photos/126683809@N07/albums/72157679937332228

Comments are closed.