THÁNH CA PHỤC SINH 2017, CĐ HƯƠNG VIỆT

NHỮNG BÀI CA DO CA ĐOÀN thực hiện trong Ngày Thánh Lễ Phục Sinh 2017.

Xin coi thêm hình hãy bấm vào đây. More Pictures

Ánh Sáng Chúa Ki-tô. Tạ ơn Chúa (x3 lần)
Exsultet (Phó Tế)
Đáp Ca Vọng Phục Sinh – 1 (Tv 32)
Đáp Ca Vọng Phục Sinh – 2 (Tv 15)
Xuất Hành
Kinh Vinh Danh
Alleluia (hát 3 lần)
Hãy Hát Mừng Chúa Kinh Câù Các Thánh 

 

“XUẤT HÀNH” do CA ĐOÀN HƯƠNG VIỆT

” ALLELUA” do CA ĐOÀN HƯƠNG VIỆT

“KINH RẢY NƯỚC THÁNH” do CA ĐOÀN HƯƠNG VIỆT

“HIẾN LỄ PHỤC SINH” do CA ĐOÀN HƯƠNG VIỆT

“CA MỪNG PHỤC SINH” do CA ĐOÀN HƯƠNG VIỆT

“TỪ LÒNG ĐẤT” do CA ĐOÀN HƯƠNG VIỆT

“LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG” do CĐ HƯƠNG VIỆT
https://www.youtube.com/watch?v=6xaES6hBgBM&feature=youtu.be

Comments are closed.