SA MẠC MÙA CHAY RCIA. RCIA ENTERED THE DESERT 2017

Các anh chi em trong chương trình Giáo Lý Tân Tòng (RCIA) trải nghiệm qua những tuần nghiệm xét và tĩnh tâm sa mạc lòng cho đến tuần cuối cùng của Chúa Nhật Lễ Lá, Chúa Kitô vào thành Jerusalem trong sự tưng bừng đón nhận của dân chúng, trên lưng lừa, theo như sấm Cựu Ước.   Chúa cỡi trên lưng lừa, thật khiêm tốn, vào thành để chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua, rồi gánh chịu khổ nạn trên thánh giá và  sống lại trong vinh quang Phục Sinh, như vậy chúng nhân tin vào Ngài cũng cùng sống lại, Jn 11:15.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho những anh chị em này, và tất cả Dự Tòng khắp nơi trên thế giới chuẩn bị bước vào Tuần Thánh và được Thánh Tẩy trong vinh quang cùng Chúa Kitô Phục Sinh.

~~~ + ~~~

Our Catechumen have exprienced and reflected in the retreats through the last weeks of Scrunity until Psalm Sunday, the final time that Jesus entered the Jerusalem in triumphant greetings by the followers and onlookers.  Jesus rode  on a humble donkey preparing for the Passover, then death and glory ressurenction so that we will rise with Him forever, Jn 11:15.

Please continue for our Catechumen and others in the world to partipate in the finale of glorious Easter.

Bấm vào đây xem thêm hình.  More pictures here

LỄ LÁ HAY LỄ ÁO ?!

@LM Thao Thức 
Chúa nhật hôm nay, 2 bài Phúc Âm chỉ 1 lần nói đến dân chúng dùng lá đón chào Chúa vào thành, nhưng lại nhiều lần nói đến áo:
1. Các môn đệ trải áo lên lưng lừa cho Chúa Giêsu cưỡi.
2. Dân chúng trải áo ra đường cho Chúa Giêsu tiến vào thành.
3. Khi Chúa Giêsu bị bắt, có môn đệ sợ chạy trốn tuột cả áo.
4. Thày thượng tế xé áo mình ra khi kết tội Chúa nói lộng ngôn.
5. Quân lính lột áo Chúa rồi đem đi đóng đinh.
6. Sau khi đóng đinh, quân lính rút thăm chia áo Chúa.
Phúc Âm nói đến lá chỉ 1 lần, còn nói đến áo nhiều lần diễn tả nhiều cảm xúc ý nghĩa. Vậy sao không gọi là LỄ ÁO mà lại cứ gọi là LỄ LÁ nhỉ?!

Comments are closed.