CĐ Anaheim Tham dự Thánh Linh Khóa 23, “Vì Nước Trời Đã Đến Gần”

June 2015

Nhóm Thánh Linh Canh Tân Đặc Sủng Anaheim cùng 15 nhóm tại khắp nơi trong Giáo Phận Orange tham dự ba ngày cuối tuần tĩnh tâm Khóa 23 của Tháng 6 tại Trung Tâm Công Giáo.  Chủ đề năm nay 2015 được theo tôn chỉ Đại Hội SCRC toàn quốc của dòng chính "Hãy Hân Hoan và Vui Lên", tổ chức trong ngày Lễ Lao Động vào đầu tháng Chín.  Khóa năm nay lên con số gần 450 người tham dự.  ĐGM Kevin Vann đã ghé thăm, và chúc lành cho khóa 23.  ĐGM Mai Thanh Lương, Gp Orange, đã cử hành Thánh Lễ Sai Đi chấm dứt khóa.  Sau ba ngày khóa Thần Khí Thiên Chúa đã nâng dậy lửa Mến và nung nóng lòng nhiệt huyết trong Đức Tin trong mọi người tham dự khóa.  Cộng đồng Thánh Linh Gp Orange cũng chuẩn bị tổ chức và tham dự Khóa 44 của dòng chính SCRC vào cuối tuần Lễ Lao Động tại Anaheim Convention Center.
 
ctds_khoa_-8
 

[Xem thêm photo]

Các Flyer

  1. SCRC Vietnamese flyer

  2. Khoa CTDS23_V3 Flyer

  3. KhoaCTDS23_V3_

Ca Nguyện Video Lửa Thiêng Cháy Lên!

https://www.youtube.com/watch?v=y_T_tKUkMKQ

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=y_T_tKUkMKQ&amp?rel=0;start=368]

Comments are closed.