Thánh Ca “Super Messiah” tại NT Chánh Tòa Chúa Kito-Christ Cathedral

21 Dec 2013

Một số thành viên CĐ Hương Việt St Boniface đóng góm trong buồi trình diễn của ca đoàn Magnificat, một trong bốn ca đoàn tổng hợp của GP/Orange trong đó có CĐ của Shepherd Grove (Crystal Cathedral cũ). Ca đoàn tổng hợp gồm 200 giọng hát và 36 nhạc cụ hòa tấu trong đêm Thánh Ca "Super Messiah" tại NT Chánh Tòa Chúa Kito. Ngôi nhà thờ nhỏ đêm nay ngồi đầy chật với các thính giả đến tham dự đêm Thánh Ca, trong khi ngôi nhà thờ chính đóng lại và bắt đầu chương trình chùng tu trong 2 năm.
Buồi trình diễn quy tụ một số Đơn Ca nồi tiếng như Nathan Stark (từ Metropolitan Opera), Tenor Chad Berlinghieri (Hollywood Bowl), Erin Wood (San Francisco & The Lyric Opera of Chicago), Anela Augustyn (Holy Family Cathedral) và Tu Lan (Saprano) do 2 Nhạc Trưởng Trần Trúc (Magnificat Chorale), Dr. Steven Van Wye (Sts. Simon & Jude từ Holy Family Cathedral do Mark T. Purcell).
Đêm Thánh Ca "Super Messiah" kết thúc trong bài "KING OF KINGS, and LORD of LORDS, HALLELUJAH!" hùng hồn với 200 thanh âm của ca đoàn cùng giáo dân tham dự vang dậy NT Chánh Tòa Chúa Kito.

IMG_5027 C1

[aio_button align=”center” animation=”flash” color=”purple” size=”small” icon=”camera” text=”Xem Photo” url=”https://plus.google.com/photos/112044363251281752600/albums/5960495907362614497?partnerid=gplp0″]

Comments are closed.