CĐ St Boniface Tham Dự Tiệc Giáo Lý cho Toàn Thể Giáo Phận OC

15 December 2013

Các Thẩy Cô, Trợ Tá và BTV tham dự bữa tiệc hàng năm cùng với 14 xứ đạo của người Việt, qua sự tổ chức của Dòng Mến Thánh Giá (LHC).  Ngoài nhiều các Soeur LHC tổ chức và phục vụ bữa tiệc, còn có sự tham dự của ĐGM Mai Thanh Lương cùng quan khách quan trọng từ trên giáo phận và nhiều vị Chủ Chăn từ khắp nơi cũng có mặt tại bữa tiệc.  LM Chánh Xứ Gilberto Escobedo, bà GĐ Điều Hành Julie Garcia cũng tham dự cùng với nhóm CĐ Anaheim.

TiecGiaoLy2013

[Xem Photo]

Comments are closed.