RCIA Giao Lý Tân Tòng khởi đầu trong Nghi Thức Tiếp Nhận

RCIA Giao Lý Tân Tòng

khởi đầu trong Nghi Thức Tiếp Nhận

12 Oct 2013
 
Nghi thức đầu tiên trong hành trình Đức Tin cho các anh chị Dự Tòng của niên học 2013-14. 
Các anh chị bắt đầu ngưỡng cửa Đức Tin và thỉnh nguyện Ơn này, để nhận lãnh Ơn Cứu Rỗi đời đời qua nghi thức.  Anh chị đã được ghi dấu 6 Thánh Giá trên các giác quan, ấn dấu để lãnh nhận giáo huấn Phúc âm và sự trợ giúp của Thiên Chúa, và mang tới sự sống trường sinh trong tình yêu Chúa Giêsu Kito.   Các anh chị đã qua một ngày tĩnh tâm cùng ngày, nghiệm xét để tiếp tục những bước kế tiếp trong chương trình học.
Sau Thánh Lễ một bữa tiệc nhỏ đầm ấm đã đón chào các anh chị cùng ban nghành trong giáo xứ và đại gia đình RCIA.
Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị để trở thành con cái Chúa vào ngày đại lễ thánh tẩy Phục Sinh.
 
IMG_8990 feature

Comments are closed.