Chúa Nhật XV TN-Năm C

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

                                      

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, tôn thờ yêu mến Thiên Chúa hết lòng, và yêu thương anh em là giới răn căn bản giúp chúng ta được hưởng sự sống đời đời trong Nước Trời. Với lòng ước muốn tuân giữ giới luật Chúa, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin.

  1. Hội Thánh được mời gọi tiếp tục sứ mạng cứu thế của Chúa Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phaxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, luôn thi hành đức ái trong mọi hoạt động, để các Ngài quảng đại hy sinh dấn thân phục vụ những nhu cầu của đoàn Chiên Chúa

  ……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho đức ái của Đạo Thánh Chúa được tác động đến mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của con người trong thời đại hôm nay, để nhờ ơn Chúa phù trợ, mà mọi người biết sống yêu thương và xây dựng thế giới trong hòa bình bác ái.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, biết thực hành đức tin bằng việc thực thi đức ái, biết sống yêu thương tha thứ, và làm chứng nhân cho Tin Mừng Nước Trời giữa trần gian.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

……Chúng ta cầu xin Chúa.   

Chủ Tế:  Lạy Chúa, Chúa quy hướng mọi lề luật về lòng mến Chúa và yêu người. Xin khơi dậy ngọn lửa tôn thờ yêu mến Chúa và yêu thương anh em trong chúng con, giúp chúng con luôn tuân giữ các giới răn Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa nâng đỡ chở che. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.    

Comments are closed.