CĐ Anaheim Tham dự Khóa 28 Thánh Linh CTĐS

Khóa 28 tĩnh tâm Thánh Linh CTĐS 3 ngày cuối tuần ngày 29, 30, 31 tháng 7, 2022 tại

Hội trường Gx St Columban, với chủ đề: “Cầu Nguyện Trong Thần Khí ” Roma 8:26.

Khóa 28 có 6 đề tài thuyết giàng và kết thúc với Thánh Lễ Sai Đi qua sự chủ tế của ĐGM Toma Nguyễn Thái Thành.

Chi tiết Khóa 28 đuợc giải thích trên tờ Flyer phía cuối của tiết mục này.

THÁNH LỄ SAI ĐI VỚI ĐGM TÔMA NGUYỄN THÁI THÀNH, GP ORANGE
KẾT THÚC TĨNH TÂM KHÓA 28 với ĐGM TÔMA NGUYỄN THÁI THÀNH, GP ORANGE
CURIA ST BONIFACE CĐ ANAHEIM
ĐỀ TÀI: “GIÊSU KITÔ, ĐẤNG khai mờ và kiện toàn lòng tin”
👉LM Martin Trần Đức, STD, TS Thần học Thánh Kinh, Linh Huớng CTDS, Gp Orange

ĐỀ TÀI: 🙏GIÒNG THÁC ÂN SỦNG và hoa qủa Thánh Thần
👉LM Paul Vũ, JCD, TS Giáo Luật, Linh Hướng CTĐS, GP Orange
ĐỀ TÀI: “CÁM MẾN TÌNH CHA: ABBA ! CHA ƠI !”
👉Phó Tế Paul Marie Bác Sỹ Nguyễn Đức Tuấn
🙏 ĐỀ TÀI: CHỮA LÀNH HỒN XÁC trong lòng đại duơng thương xót
👉Phó Tế Gioan Baotixita Nguyễn quang Tín
2 M-CEE LINH HOẠT TRONG 3 NGÀY CỦA KHÓA
SUY TÔN THÁNH GIÁ
Tấm hình đã đuợc này đuợc đăng lên tờ báo “OC Catholic” của GP Orange, tuần lễ Aug 17, 2022, “Hall of Fame” SPECIAL MOMENTS của giáo phận.
GP Orange đứng hàng thứ 7, con số giáo dân có số hạng tại Hoa Kỳ nới 1.3 triệu nguời Công Giáo, đối với GP Los Angeles 3.3 triệu đứng thứ 1.
HỌC HỎI và GHI CHÉP
TÔN VINH LÒNG CHÚA THUƠNG XÓT
CA NGUYỆN….DÂNG LÒNG CON ĐÂY
TẤT CẢ TẤM LÒNG CON DÂNG LÒNG LÊN CHÚA
LIÊN NHÓM TRUỞNG MARIA T.BẠCH YẾN GIỚI CHÙ TỊCH CỘNG ĐỒNG TỚI THAM QUAN và CHÀO MỪNG KHÓA THÁNH LINH 28
CHIA SẺ NHỮNG HỒNG ÂN TRONG CUỘC ĐỜI, TRONG 3 NGÀY TĨNH TÂM
ĐẶT TAY CHỮA LÀNH TRONG THẦN KHÍ CHÚA
XIN ĐĂNG KÝ CLICK VÀO “FRIENDS” và trở thành HỘI VIÊN ĐỂ THEO DÕI THÊM NHIỀU CHI TIẾT HÌNH ẢNH VÀ VIDEO CHO 3 NGÀY KHÓA TĨNH TÂM QUA FACEBOOK “THÁNH LINH GP ORANGE” NHƯ TRÊN
NGÀY & GIỜ & ĐỊA ĐIỂM KHÓA THANH LINH 28 ĐÃ THAY ĐỔI NHƯ TRÊN

🔥🙏 GHI DANH ~~GHI DANH

✝️ KHÓA THÁNH LINH 28, K-28 ✝️

Ngày: Tháng 7, ngày 29~30 ~31, thứ Sáu, thứ Bảy, Chúa Nhật: 2022

Địa điểm: Hội truờng Gx St Columban 10801 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840

Chủ đề: “Cầu Nguyện Trong Thần Khí ” Roma 8:26

⛱ Đề tài sống động:

🙏GIÊSU KITÔ, Đấng khai mờ và kiện toàn lòng tin

🙏TRẬN CHIẾN THIÊNG LIÊNG truớc mưu mô ác quỷ

🙏GIÒNG THÁC ÂN SỦNG và hoa qủa Thánh Thần

🙏CÁM MẾN TÌNH CHA: ABBA ! CHA ơi !

🙏CHỮA LÀNH HỒN XÁC trong lòng đại duơng thương xót

🙏ĐÓN NHẬN GIÊSU KITÔ là Cứu Chúa

🙏ƠN THÁNH TẨY trong Chúa Thánh Thần

🙏GIÁO HỘI sống động

⛱ Thuyết trình viên:

👉LM Martin Trần Đức, STD, TS Thần học Thánh Kinh, Linh Huớng CTDS, Gp Orange

👉LM Paul Vũ, JCD, TS Giáo Luật, Linh Hướng CTĐS, GP Orange

👉Phó Tế Paul Marie Nguyễn Đức Tuấn

👉Phó Tế Gioan Baotixita Nguyễn quang Tín

👉Anh Giuse Vũ Đức Long, cựu Liên Nhóm Trưởng CTDS, Gp Orange

👉Chị Maria Têresa Trần Bạch Yến, Liên Nhóm Trưởng CTDS, Gp Orange

🌻 Thánh Lễ bế mạc Chúa Nhật: Chủ tế do ĐGM Toma Nguyễn Thái Thành

Comments are closed.