Thánh Linh CTĐS Khóa 28, vào ngày 17,18,19 Tháng 6, 2022

Khóa 28 tĩnh tâm Thánh Linh CTĐS 3 ngày cuối tuần ngày17, 18, 19 tháng 6, 2022 tại Trung Tâm Lambertian Dòng Mến Thánh Giá với chủ đề “Cầu Nguyện trong Thần Khí”, Roma 8:26.

Khóa 28 có 6 đề tài thuyết giàng và kết thúc với Thánh Lễ qua sự chủ tế của ĐGM Toma Nguyễn Thái Thành.

Chi tiết Khóa 28 có trên tờ Flyer như sau.

Xin ghi danh và liên lạc AC Sơn & Yến tại 714-728-2584.

LỜI MỜI GỌI CÙA CHA LINH HUỚNG MARTIN TRẦN ĐỨC
LỜI MỜI GỌI CÙA LIÊN NHÓM TRUỞNG MARIA T BẠCH YẾN

🔥🙏 GHI DANH ~~GHI DANH

✝️ KHÓA THÁNH LINH 28, K-28 ✝️

Ngày: Tháng 6, ngày 17~18 ~19, thứ Sáu, thứ Bảy, Chúa Nhật: 2022

Địa điểm: TT Lambertian, Dòng Mến Thánh Giá 12211 Magnolia, Garden Grove CA 92841

Chủ đề: “Cầu Nguyện Trong Thần Khí ” Roma 8:26

⛱ Đề tài sống động:

🙏GIÊSU KITÔ, Đấng khai mờ và kiện toàn lòng tin

🙏TRẬN CHIẾN THIÊNG LIÊNG truớc mưu mô ác quỷ

🙏GIÒNG THÁC ÂN SỦNG và hoa qủa Thánh Thần

🙏CÁM MẾN TÌNH CHA: ABBA ! CHA ơi !

🙏CHỮA LÀNH HỒN XÁC trong lòng đại duơng thương xót

🙏ĐÓN NHẬN GIÊSU KITÔ là Cứu Chúa

🙏ƠN THÁNH TẨY trong Chúa Thánh Thần

🙏GIÁO HỘI sống động

⛱ Thuyết trình viên:

👉LM Martin Trần Đức, STD, TS Thần học Thánh Kinh, Linh Huớng CTDS, Gp Orange

👉LM Paul Vũ, JCD, TS Giáo Luật, Linh Hướng CTĐS, GP Orange

👉Phó Tế Paul Marie Nguyễn Đức Tuấn

👉Phó Tế Gioan Baotixita Nguyễn quang Tín

👉Anh Giuse Vũ Đức Long, cựu Liên Nhóm Trưởng CTDS, Gp Orange

👉Chị Maria Têresa Trần Bạch Yến, Liên Nhóm Trưởng CTDS, Gp Orange

🌻 Thánh Lễ bế mạc Chúa Nhật: Chủ tế do ĐGM Toma Nguyễn Thái Thành

Comments are closed.