Chúa Nhật V PS-Năm C

Lời Chúa

15/05/2022
Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C

BÀI ĐỌC I: Cv 14, 20b-26 (Hl 21-27)

“Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa”. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Đấng họ tin theo.

Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin.    

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Đáp: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:

1) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. – Đáp.  

2) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. – Đáp.

3) Để con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Kh 21, 1-5a

“Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa: tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra: “Đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi”. Và Đấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: “Này đây, Ta đổi mới mọi sự”.    

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 13, 34

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 13, 31-33a. 34-35

“Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.

“Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”.    

Đó là lời Chúa.Suy Niệm Lời Chúa

15/05/2022

CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – C
Ga 13,31-33a.34-35

YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34)

Suy niệm: Thánh Gio-an định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8.16). Ngài nhắc lại lời Chúa Giê-su: “Anh em hãy yêu thương nhau”. Tuy nhiên, đừng hiểu lầm hoặc giới hạn Lời Chúa để chỉ yêu những ai yêu thương mình hay một nhóm được coi là “người thân cận với mình” mà phải “yêu thương nhau như Thầy đã yêu”, nghĩa là tình yêu phải mở rộng đến với mọi người, ngay cả kẻ thù và vươn tới mức độ “dám hiến cả mạng sống cho bạn hữu mình” (x. Ga 15,13).

Mời Bạn: Ta dễ có cám dỗ chỉ yêu những người yêu mình, những người thân của mình, hoặc những người thuộc “phe” của mình, mà loại trừ những người mình không thích hoặc không thuộc nhóm mình. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở rằng: “Tình yêu không đặt vấn đề người anh em hay chị em đang cần giúp đỡ kia đến từ nơi này hay nơi khác. Vì tình yêu đập vỡ những sợi xích giữ chúng ta trong tình trạng cô lập và tách rời; thay vào đó, tình yêu xây dựng những cây cầu. Tình yêu giúp chúng ta tạo ra một gia đình lớn, ở đó tất cả chúng ta có thể cảm thấy như ở nhà” (Thông điệp Fratelli Tutti, số 62). Xây dựng những cây cầu yêu thương chứ không phải những bức tường cách ly, thù địch, đó chính là mệnh lệnh của tình yêu cho chúng ta.

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy nói một lời nói, một hành động thân thiện và nhất là một lời cầu Chúa chúc phúc cho một người mà bạn không ưa thích.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, yêu người đã khó, nhưng yêu kẻ mình ghét còn khó hơn. Xin cho chúng con có can đảm lướt thắng sự ích kỷ nơi mình để chúng con có thể yêu người thân cận như Chúa đã yêu. Amen.

Trích từ Thanhlinh.net

Comments are closed.