Chương Trình Xổ Số và Văn Nghệ Trực Tuyến Của Hội Dòng Mến Thánh Giá

Kính mời theo dõi
Chương Trình Xổ Số và Văn Nghệ Trực Tuyến
 Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles trân trọng kính mời Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Chức cùng toàn thể Cộng Đồng dân Chúa, và Quý Đồng Hương theo dõi ChươngTrình Xổ số vàVăn nghệ trực tuyến vào Chúa Nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022 từ 6:00 PM – 8:30 PM giờ Cali trên các băng tầng phát sóng trực tuyến:
Tin Vui Media YouTube channel; SBTN /  VNA TV 57.3; vàNgườiViệt online

Chủ đề:
HyVọng vàMừngVui
với sự hiện diện đặc biệt của Đức Cha TômaNguyễnTháiThành, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange. Và sự tham dự đặc biệt của Linh mục Nguyễn Văn Tuyên, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, Lm Chu Vinh Quang, Lm Trần Cao Thượng, Lm Phạm Chris Tuấn. Và với sự góp mặt của Ca sĩ Mai Thiên Vân, Thiên Tôn, Nguyên Tú, Tấn Đạt, và các Nữ Tu Mến Thánh Giá Los Angeles. MC Thầy PhóTế Nguyễn Tri Phong, Sơ Nguyễn Thùy Trang, và Cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên.

Mục đích gíup gây quỹ choTrungTâm Mục Vụ Lambert, để phục vụ các trẻ em, giới trẻ, người già và những người kém may mắn.
Xin trân trọng kính mời.
Muốnbiếtthêm chi tiết, xin liên lạc số 1-800-222-1909 hoặc Website: www.lhcla.org hoặc email: missionadvancement@lhcla.org

Comments are closed.