Tuần Lễ Tạ Ơn Tiệc Mừng với Ban Việt Ngữ

Năm nay lần đầu tiên thoát khỏi cách ly của bệnh dịch các hội đoàn đã cố gắng trở lại sinh hoạt bình thuờng như truớc.

Trong tâm tình đó Ban Việt Ngữ gây dựng một bầu khí trở lại sinh hoạt bình thường trong giáo xứ, các lớp học trong năm nay cũng trở lại gần bình thuờng, học sinh sau gần 2 năm vắng bóng nay hình bóng học trò trở lại đông đảo.

.

Qua lời mời của Ban Việt Ngữ một số ban ngành và thân hữu cùng BTV, Linh Mục Quản Nhiệm, Soeur Tin đã tới chung vui tiệc mừng tiệc Lễ Tạ Ơn, tình thân trong giáo xứ thật vui vẻ, tăng phần vui tuơi thân mật trong đời sống phục vụ trong giáo xứ, it khi có dịp hội họp trong ngày lễ hội.

.

Cảm tạ Thiên Chúa ban cho một năm yên lành và đầy Hồng Ân gần thoát qua cơn bệnh dịch

THẦY PHÓ TẾ CHÚC LÀNH CỦA ĂN
GIÚP VUI MỘT BÀI HÁT BAN TẶNG TỪ CHA QUẢN NHIỆM
TẶNG CỘNG ĐOÀN NHỮNG BẢN THÁNH CA ….
CẢM TẠ THIÊN CHÚA MỘT NĂM ĐẦY HÔNG ÂN VƯỢT QUA NẠN DICH

Comments are closed.