Nghi Thức Chúc lành cho Những Hôn Nhân vào Thứ Bẩy Đầu Tháng

Cha quản nhiệm cùng HĐMV thân mời cộng đoàn dân Chúa bắt đầu tham gia nghi thức chúc lành cho các cặp hôn nhân qua những ngày kỷ niệm Kết Hôn hàng tháng, thời điểm trong thánh lễ đầu tháng.

.

Bí tích Hôn Phối thật tuyệt vời khi Thiên Chúa dựng lên từ thủa ban đầu, bí tích trở nên thật quan trọng ngày nay để làm guơng sáng cho những thế hệ này và con cháu những thế hệ tới, Giáo Hội Công Giáo đứng tiên phong bảo vệ, vun xới, và chúc lành cho dân Chúa hơn lúc nào hết.

.

Nghi thức hôm nay là lần đầu tiên trong giáo xứ, có một số cặp hôn phối huởng ứng thật linh độmg. Cha quản nhiệm đã hỏi từng cặp vể tình cảnh gia đình, có cặp đã lấy nhau 46 năm lâu nhất, và có cặp 25 năm mới nhất trong nghi thức tháng chín này.

.

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG ! Và xin Thiên Chúa chúc lành cho các gia đình này.

HÌNH NÀY ĐUỢC LÊN BÁO OC CATHOLIC của điạ phận số OCT 3, 2021

Comments are closed.