Chúc Mừng Các Em Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức Ngày 15/5/2021

Cha Quản Nhiệm,
Ban Chấp Hành, cùng toàn thể
Cộng Đoàn Dân Chúa

CHÚC MỪNG

Đến tất cả các em đã được

THÊM SỨC
ngày 15-05-2021

CỘNG ĐOÀN CŨNG KHÔNG QUÊN
Chúc mừng đến tất cả các em được
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
tuần qua.

Một lần nữa
c
húc các em luôn luôn được
Chúa Giêsu Thánh Thể ngự trị trong
tâm hồn.

Comments are closed.