Kỷ Niệm 30 Năm Thiên Chức Linh Mục

Toàn Thể Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim xin

CHÚC MỪNG

Kỷ Niệm 30 Năm Thiên Chức Linh Mục

Đức Cha
TÔMA NGUYỄN THÁI THÀNH


Comments are closed.