Chương Trình Xổ Số Gây Quỹ Mừng Ngày Cung Hiến Linh Đài Đức Mẹ Lavang Tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô – GP. Orange

Quý vị đã mua vé số ủng hộ gây quỹ mừng ngày cung hiến linh đài ĐỨC MẸ LA VANG, xin nhớ điền tên và số phone vào từng vé số, gửi lại cuống vé cho ban chấp hành Cộng Đòan để được bỏ vào thùng sổ xố, Cộng Đoàn còn rất nhiều vé xin tiếp tục ủng hộ mua cho CĐ

Xin Lưu Ý
Quý vị đã mua vé số ủng hộ gây quỹ mừng ngày
Cung hiến linh đài ĐỨC MẸ LA VANG,
xin nhớ điền tên và số phone vào từng vé số,
gửi lại cuống vé cho ban chấp hành Cộng Đòan để được bỏ vào thùng sổ xố,
Cộng Đoàn còn rất nhiều vé xin tiếp tục ủng hộ mua cho CĐ

Comments are closed.