Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Cụ Bà Maria Lê Thị Xuân Lan

Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống, Sơ Hồng,
Ban Chấp Hành cùng toàn thể
CĐ Đức Mẹ Mông TriệuAnaheim xin

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
cùng tang quyến về sự ra đi của

Bà Maria Lê Thị Xuân Lan
Đã được Chúa gọi về ngày 23 tháng 3 năm 2021
hưởng thọ 88 tuổi, Gia đình tham dự trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

THÁNH LỄ AN TÁNG

Thứ ba, ngày 06 tháng 04 năm 2021 lúc 10 giờ
sáng tại nhà thờ Saint Boniface Catholic
120 N. Janss St. Anaheim CA 92805

Nguyện xin Chúa Phục Sinh sớm đưa Linh Hồn bà Maria về hưởng nhan thánh Chúa
Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện
cho Linh Hồn bà Maria trong giờ kinh
nguyện gia đình

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN

Comments are closed.