Chúc Mừng Chúa Phục Sinh 2021

Trong niềm hân hoan mừng Chúa sống lại
Cha Quản Nhiệm và

Ban Chấp Hành Cộng đoàn
Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Kính Chúc Quý Cụ, Quý Ông Bà,
Anh Chị Em cùng gia quyến một

MÙA PHỤC SINH
BÌNH AN & HẠNH PHÚC

CHÚC MỪNG
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim xin
Chúc Mừng Quí Anh, Chị, Em đã gia nhập gia đình Giáo Hội Công Giáo
Nguyện xin Chúa Phục Sinh và Đức Mẹ Mông Triệu
chúc lành và ban muôn hồng ân trên
Qúi
Anh, Chị , Em cùng gia quyến.

Comments are closed.