Chúa Nhật Lễ Lá-Năm B

Lời Nguyện Giáo Dân

LỄ LÁ

 1. Giáo Hội mời gọi con cái của mình cùng bước theo Chúa Giêsu trên con đường Thập-giá. Xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các vị chủ chăn và mọi thành phần dân Chúa được trung thành, can đảm vác thánh giá theo chân Chúa đến cùng……Chúng ta cầu xin Chúa.
 2. Xin Chúa ban cho các anh chị em Dự Tòng được mở lòng đón nhận Chúa Kytô qua việc chuẩn bị đón nhận Chúa Kytô qua việc chuẩn bị tâm hồn để nhận lãnh Bí Tích Thánh Tẩy………Chúng ta cầu xin Chúa.
 3. Xin Chúa ban cho các anh chị em Dự Tòng khi tin nhận Thập Giá Chúa Kytô sẽ là nguồn ơn tái sinh, cho các các anh chị em được hưởng sự sống đời đời………Chúng ta cầu xin Chúa.
 4. Xin Chúa ban cho mọi người trong Cộng-đoàn Giáo-Xứ chúng con được cảm nhận sâu sa của tử nạn của Chúa Kytô để them lòng yêu mến Chúa, sốt sắng tham dự phụng vụ Bàn Thánh để mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kytô thấm nhuần và đổi mới cuộc đời của mỗi người chúng con……. Chúng ta cầu xin Chúa.
 5. Chúng ta cầu xin Chúa cho anh chị em đau khổ về thể xác cũng như tinh thần được trung thành được Chúa thương ban sức mạnh, can đảm đón nhận những hoàn cảnh khó khăn, những đau khổ hiện tại để được thông phần vào cuộc tử nạn của Chúa Kytô, hầu mang lại ơn thánh hóa cho bản thân và cho nhiều người ………. Chúng ta cầu xin Chúa.
 6. Xin  cho các Linh Hồn Anh Chị Em đã hết lòng tin cậy vào Chúa Kytô vào sự phục sinh vinh quang của Người được ban hưởng hạnh phúc vinh quang nước Trời. Cách riêng cho Bà Agnes  Phạm Thị Hòa mà chúng con tiển đưa tuần qua và các linh hồn nguyện cầu hôm nay…Chúng ta cầu xin Chúa.
 7. Trong thinh lặng xin dâng lên Chúa ý nguyện riêng của mỗi người

      Comments are closed.