2021 Nghi Thức Tuyển Chọn cho các Tuyển Nhân chuẩn bị Thánh Tẩy. Rite of Election

Các anh chi em Dự Tòng cho khóa 2021 lần đầu tiên tới tham dự Thánh Lễ trong công viên nhà thờ, sau nhiều tháng học cách ly ngay từ đầu bắt đầu từ cuối tháng Tám 2020. Nghi thức Tuyển Chọn cho các anh chị em năm nay thật đặc biệt trong bầu khí đại dịch Covid 19 tiếp tục vào năm thứ 2 trong chuơng trình Giáo Lý và các hoạt động trong giáo xứ cũng như giáo phận Orange.

Nghi Thức Tuyển Chọn đánh dấu giai đoạn cuối cùng trên hành trình Đức Tin trong chuơng trình Giáo Lý Nguời Lớn, các anh chị em ký vào quyển sách Tuyển Chọn để chuyển lên Đức Giám Mục trong danh sách Thánh Tẩy sắp tới đây cho Ngày Thánh Tẩy.

Tình hình cách ly có phần tiến triển khả quan hơn trong những ngày tháng tới cho tiểu bang Cali. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các anh chị em Tuyển Nhân đuợc tràn đầy Ơn Đức Tin và mọi việc tốt đẹp trong Ơn Thánh Chúa cho những ngày còn lại cho đến ngày Thánh Tẩy không bị trở ngại.

The Catechumen of class 2021 for the first time came to the church and met their class in real person, since the class start date since last August 2020. Today the catechumen came for the final step of the Rite of Election, where their names were entered into the Book of Election through a special Mass for the Rite. This year the class has been continued within the pandemic safe regulations, the class meeting for the second year with safety concerns with its best guidelines from the church and the state of California.

Please pray for the RCIA Class of 2021 for the Gift of Faith be multiplied bountifully and the Purification timing to come without further delays.

HALL OF FAITH, east side of the Church. POSTER ngoài Nhà Thờ, ở phía đông

Comments are closed.