Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Ông Giuse Tống Trung Trinh và Bà Maria Trần Thị Chỉ (tự Thanh)

Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống ,Sơ Hồng,
Ban Chấp Hành cùng toàn thể
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Xin Thành Kính Phân Ưu
cùng
Tang quyến về sự ra đi của

Ông Giuse Tống Trung Trinh
đã về với Chúa ngày 9 tháng 2 /21 hưởng thọ 75 tuổi.
Ông là phu quân của bà Tống Hằng – Ông bà là giáo dân cộng đoàn.
Bà Hằng đã và đang sinh hoạt trong các ban TTLC, TTVTT và hội CBMCG.

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mộng Triệu sớm đưa Linh Hồn Giuse về hưởng nhan thánh Chúa.

Cộng Đoàn cũng vừa nhận được tin

Bà Maria Trần Thị Chỉ (tự Thanh)
đã an nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 77 tuổi.
Bà là chị của chị Nhung (ban TTVLC), anh Quý (ca đoàn và ban TTVLC) và thầy Khuyến.
Các anh, chị là giáo dân và đã sinh hoạt với cộng đoàn trong các ban nghành trong nhiều năm.

Chương trình làm phép xác, thăm viếng và Thánh Lễ an táng tại Thánh Đường St. Boniface vào
thứ hai tuần này ngày 01 tháng 3 năm 2021. Lúc 9:30 sáng phát tang và cầu nguyện.
Thánh Lễ an tang lúc 10giờ 30 cùng ngày

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mộng Triệu sớm đưa linh hồn Bà Maria về hưởng nhan thánh Chúa.

Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Ông Giuse và
Bà Maria trong giờ kinh nguyện gia đình

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Giuse và Maria được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời,
sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.”

Comments are closed.