Mang Và Mượn Ghế Để Dùng Trong Thánh Lễ

Do thời gian dịch bệnh, các hội đoàn không sinh hoạt nên cộng đoàn chúng ta rất thiếu nhân lực cũng như để giữ vệ sinh và sự phục vụ trong khi tham dự các Thánh Lễ (kể cả lễ đưa chân và lễ an táng, v.v.) xin mỗi gia đình tự mang theo ghế hoặc đến sớm 15 phút trước Thánh Lễ và có thể mượn ghế từ các phòng học – sau Thánh Lễ xin vui lòng trả các ghế đã mượn về phòng học.
BCH chúng con cảm ơn sự thông cảm và đồng hành của quý vị với chúng con.

Comments are closed.