Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Bán Kẹo Gây Quỹ

Như một số quý ông bà anh chị em biết, giáo xứ đã dành cho các em một văn phòng để các em sinh hoạt. Tuy nhiên phòng này do không sử dụng thường xuyên nên đã cũ và cần phải sửa chữa cho an toàn mới có thể sinh hoạt được. Để có tiền dùng vào việc tân trang lại văn phòng của mình, các em sẽ gây quỹ bằng cách bán Kẹo Đậu Phụng vào dịp Tết năm nay (với giá 14 đô la mỗi hộp). Để tiện việc làm kẹo, xin cộng đoàn đặt (order) hàng với số lượng mình muốn bắt đầu tứ thứ Sáu, 01/08 cho đến Chúa Nhật 01/17. Nếu quý vị không dùng được kẹo nhưng có lòng hảo tâm, các em cũng sẽ đón nhận những đóng góp của quý vị.
Xin cộng đoàn chung sức giúp các em trong việc làm hữu ích này. Cám ơn qúy ông bà anh chị luôn nâng đỡ và đồng hành với các em TN. Quý ông bà anh chị em có thể liên lạc với em MeAnn Nguyễn tại số phone
(714)-696-9664 hoặc email tại:
mnguyenn29@gmail.com

Comments are closed.