Thông Báo Về Việc Tham Dự Các Sinh Hoạt Tôn Giáo Ngoài Trời

Theo sự hướng dẫn của Cha quản nhiệm, xin gởi THÔNG BÁO này đến quý ông bà cô bác anh chị em.
Mặc dù có lệnh giới nghiêm (Stay-at-Home) cho các sinh hoạt xã hội, nhưng không cấm tham dự các sinh hoạt tôn giáo (ngoài trời). Do đó, các sinh hoạt, bí tích và Thánh Lễ của cộng đoàn (cũng như giáo xứ) vẫn diễn tiến ngoài nhà thờ như đã thông báo.
Nếu có thông tin mới, Cộng Đoàn sẽ gởi đến quý ông bà cô bác anh chị và đăng trên trang nhà của Cộng Đoàn.

Comments are closed.