Chúa Nhật Tuần 32 TNA

  Lời Nguyện Tín Hữu

Chủ Tế :  Anh chị em thân mến, quê hương đích thực của chúng ta là ở trên Trời, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải luôn tỉnh thức, và sẵn sàng chờ đón ngày Chúa đến, hầu được chia sẻ hạnh phúc với Người trên  Nước Trời. Cậy trông vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh và mọi Kitô Hữu, được sống trọn niềm tin như ngọn đèn luôn cháy sang, để sẵn sàng ra đón Chúa Kitô khi người ngự đến……………………………Chúng ta cầu xin Chúa
  1. Xin Chúa thương đến anh chị em đồng bào chúng con tại Việt Nam, đang gặp gian nan đói rét vì bão tố lụt lội. Xin Chúa gìn giữ anh chị em chúng con được bình an trong sự che chở của Chúa, và được nhiều lòng hảo tâm giúp đỡ trong những khi gặp nguy nan khốn khó……….Chúng ta cầu xin Chúa.
  2. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, biết chuẩn bị dầu đèn cho đời sống đức tin của mình, bằng việc tuân giữ các giới răn của Chúa, biết thực hành đức ái, lòng yêu thương tha thứ, và nhờ ơn Chúa trợ giúp được sống và hành động theo Thánh Ý Chúa……….Chúng ta cầu xin Chúa.
  3. Xin Chúa là Đấng đầy quyền năng và lòng yêu thương nâng đỡ những ai đang gặp gian nan thử thách trong cuộc sống, chữa lành những anh chị em đang đau yếu bệnh tật trong cộng đoàn. Xin gia tăng nơi chúng con đức tin, sự cậy trông vào lòng nhân từ hay thương xót của Chúa…….Chúng ta cầu xin Chúa.
  4. Cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn anh chị em đã ra đi trước chúng con được thanh tẩy tội lỗi, và mau được hưởng hạnh phúc vinh quang Nước Trời. Cách riêng cho các linh hồn chúng con xin cầu nguyện hôm nay. Linh hồn:………………………Chúng ta cầu xin Chúa.
  5. Trong thinh lặng, xin dâng lên Chúa ý nguyện riêng của mỗi người…………………Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế :  Lạy Chúa là Cha đầy lòng yêu thương, đời sống chúng con gặp nhiều gian nan thử thách, xin Chúa ban ơn trợ giúp, để ngọn đèn đức tin của chúng con luôn cháy sáng, và nhờ ơn Chúa, chúng con luôn biết tỉnh thức, sẵn sàng ra đón tiếp khi Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.