Chương Trình An Táng – Ông Anphongso Trần Vinh Quang

Chào cha, thầy phó tế, sơ và quý ông bà cô bác anh chị,

Con xin cáo lỗi và đính chính Chương trình an táng Ông Anphongso Trần Vinh Quang như sau:

Thánh lễ đưa chân đã cử hành vào Thứ Ba (10/11/20)

Thứ Năm (19/11/20), lúc 9:30 sáng, nghi thức phát tang và Thánh Lễ an táng lúc 12:00 trưa cùng ngày.Comments are closed.