Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Ông Anphongso Trần Vinh Quang và Ông Đa Minh Bùi Thế

PHÂN ƯU
Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống ,Sơ Hồng,
Ban Chấp Hành cùng toàn thể
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

cùng tang quyến về sự ra đi của

ÔNG ANPHONGSO TRẦN VINH QUANG
mới ra đi về nhà Chúa tuần qua
Ông Quang
là con Ông Bà Trần Vãng Khoái
Đại gia đình
ông đã sinh hoạt với cộng đoàn từ thập niên 70 đến nay
Vì tuổi già sức yếu, ông bà Khoái đã
không thường xuyên sinh hoạt nhưng vẫn đều
đặn đóng góp mỗi khi cộng đoàn hoặc giáo xứ mời gọi.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh sớm đưa Linh Hồn
Ông Anphongso về hưởng nhan thánh Chúa

Cộng Đoàn cũng nhận được tin
ÔNG ĐA MINH BÙI THẾ
mới đi về nhà Chúa tuần qua. Ông sinh hoạt trong hội dòng ba Đa Minh
Cộng Đoàn xin
chia buồn cùng tang quyến

Nguyện xin Thiên
Chúa và Đức Mẹ MộngTriệu sớm đưa
linh
hồn Ông Đa Minh Bùi Thế về hưởng nhan
thánh Chúa

Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện
cho Linh Hồn Anphongso và Đa Minh trong giờ kinh nguyện gia đình

Comments are closed.