Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Anphongso Trần Vinh Quang

Chào cha, thầy phó tế, sơ và quý ông bà cô bác anh chị,

Tối qua anh Rinh có báo tin cho con là ông Anphongso Trần Vinh Quang mới ra đi về nhà Chúa.  Ông Quang là con ôb Trần Vãng Khoái.  Đại gia đình ông đã sinh hoạt với cộng đoàn từ thập niên 70 đến nay.  Vì tuổi già sức yếu, ông bà Khoái đã không thường xuyên sinh hoạt nhưng vẫn đều đặn đóng góp mỗi khi cộng đoàn hoặc giáo xứ mời gọi.  Hiện tại gia đình đang bàn tính chương trình tang lễ và con sẽ cập nhật thông tin với cha, thầy phó tế, sơ, và quý ông bà cô bác anh chị sau.

Gia đình xin cha và cộng đoàn dâng Thánh Lễ đưa chân cho ông Anphongso Trần Vinh Quang vào chiều mai cùng với sự tưởng nhớ các linh hồn trong cộng đoàn đã ra đi trong năm nay.  Tháng tám vừa qua, gia đình ông cũng đã tiễn đưa linh hồn Anphongso Trần Công Thành về nhà Chúa.  Đây là những mất mát trần thế lớn của gia đình ông bà Trần Vãng Khoái.

Kính xin cha, thầy phó tế, sơ và và quý ông bà cô bác anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Anphongso Trần Vinh Quang.

Kính xin các quý trưởng ban nghành giúp chúng con thông báo đến quý hội viên (đoàn viên) và những vị thân quen trong cộng đoàn.  Chúng con cám ơn.

Kính thư,

Phạm Hiếu

Đại diện BCH cđ Đức Mẹ Mộng Triệu, Anaheim

Trang mạng cộng đoàn: https://general.cddmmtanaheim.org

Trang mạng giáo xứ: https://www.stbonifaceonline.org

Comments are closed.