Thư Của Cha Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ Về Vấn Đề Xưng Tội Tại Nhà (Nếu muốn và Cần Thiết )

Thưa quý OBACE,

Chúng ta chuẩn bị bước vào Lễ Các Đẳng Linh Hồn và Mùa Vọng rồi, Nếu quý OBACE (hay Ba Mẹ của anh chị em) không thể đi đến nhà thờ để tham dự Thánh Lễ và Xưng Tội được, thì quý OBACE có thể liên lạc với con càng sớm càng tốt, để con có thể sắp xếp thời gian đến nhà quý OBACE (hay nhà Ba Mẹ của anh chị em) để nghe xưng tội và Rước Mình Thánh Chúa (nếu muốn). Vì con nghĩ rằng trong tháng 11 và tháng 12 là mùa vọng, các cha sẽ rất bận và không thể đến nhà quý OBACE được… Các cô chị hay các anh trẻ thì đừng gọi em đến nhà nghe giải tội cho các anh chị trẻ nhé (Cám ơn).

Nhưng con có thể đến nhà của Giáo Dân Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triêu thôi, chứ con không thể đi tất cả mọi giáo dân của địa phận Orange được.

Quý OBACE có thể liên lạc với con ở số cell phone (phone cầm tay) 714 – 230 – 5493 hoặc email cho con yeuchua@gmail.com. Xin quý OBACE để lại lời nhắn hay nhắn tin (texting), thì con sẽ trả lời cho quý OBACE….. nếu không để lời nhắn, thì con sẽ không trả lời phone …..

Chúc quý OBACE có một tuần vui vẻ bên gia đình và giữ gìn sức khỏe.

“My Son, Do You Love Me More Than Others? … Tend My People.” ( cf John 21:15)

“Con Yêu Dấu, Con Có Yêu Mến Thầy Hơn Tất Cả  Không? … Chăm Sóc đoàn dân của Thầy.” (Gioan 21:15)

Linh Mục Joseph Trương

Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu (Anaheim)

Giáo Xứ: St. Boniface

Office (714) 956-3110    extention 139

www.stbonifaceonline.org

 

Comments are closed.