Chúa Nhật Tuần 27 TNA

   Lời Nguyện Tín Hữu

Chủ Tế :  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha rất nhân lành. Người luôn rộng thương và ban nhiều hồng ân trên những ai thành tín sống theo đường lối của Ngài. Trong tâm tình cảm tạ và cậy trông, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin.

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, luôn được tràn đầy ơn khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để các Ngài chuyên cần chăm lo vườn nho của Chúa, và mang lại nhiều ơn ích cho đoàn chiên Chúa………..Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, cho những ai có nhiệm vụ chăm lo cải thiện đời sống xã hội, bảo vệ nhân phẩm và quyền sống của con người theo luật Chúa dạy, biết chia sẻ, gia tăng phần tài chánh cho các dự án, các chương trình giúp đỡ các người đói khổ không nơi nương tựa……..Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin Chúa chúc phúc và ban muôn hồng ân xuống trên các Bà Mẹ Công Giáo. Xin cho các Bà luôn là những bà mẹ gương mẫu thánh thiện, biết theo gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu quan thầy, qua việc thánh hóa những công việc nhỏ bé hằng ngày trong yêu thương, tin cậy phó thác vào Chúa, để giáo dục con cái và xây dựng hạnh phúc gia đình………Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con được nhận ra giá trị tuyệt hảo của kinh Mân Côi, để biết yêu mến và cầu nguyện với Mẹ Maria qua việc lần chuỗi Mân Côi hằng ngày, để được Mẹ che chở phù trợ trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, nhất là những khi gặp nguy nan tuyệt vọng…………………………………..Chúng ta cầu xin Chúa
  1. Xin vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn anh chị em đã ra đi trước chúng con, sớm được gia nhập vào hàng ngũ Thánh trên Trời. Cách riêng cho các linh hồn chúng con xin cầu nguyện hôm nay. Linh hồn:………………………….……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Trong thinh lặng, xin dâng lên Chúa ý nguyện riêng của mỗi người…………..…Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế :  Lạy Chúa là đấng công chính và nhân hậu, Chúa đã thương cho chúng con được làm con cái Chúa, xin giúp chúng con sống xứng đáng với ơn gọi của mình, được trở nên những tá điền trung tín thánh thiện trong vườn nho Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa Chúng con.

Comments are closed.