Thư Của Cha Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ Về Vấn Đề Kêu Gọi Sơn Sửa Phòng Học Cho Con Em

Vì tương lai của con em chúng ta có phòng học khang trang và mát mẽ, Cộng đoàn xin mời gọi các phụ huynh góp một tay để dán những tấm nylong trong các phòng học để cộng Đoàn Tây Ban Nha có thể sơn cho kịp phòng học cho con em chúng ta…. Có thể liên lạc với anh Chủ Tịch Hiếu (714) 563-6639.

“My Son, Do You Love Me More Than Others? … Tend My People.” ( cf John 21:15)
“Con Yêu Dấu, Con Có Yêu Mến Thầy Hơn Tất Cả  Không? … Chăm Sóc đoàn dân của Thầy.” (Gioan 21:15)
 
Linh Mục Joseph Trương
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu (Anaheim)
Giáo Xứ: St. Boniface
Office (714) 956-3110    extention 139

Comments are closed.