Thư Của Cha Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ Về Vấn Đề Ban Phép Lành Cho Thú Nuôi Và Thay Đổi Giờ Lễ

Con xin kính chào quý ông bà anh chị em,

Con biết một số quý OBACE hay con cháu có nuôi Mèo, Chó, Sư Tử, Cop, Voi, Khỉ, Chim…. Vân vân….. vào thứ Bảy tuần này ngày 3 tháng 10, sau Thánh Lễ 8:00 sáng (Thánh Lễ xong khoảng chừng 8:30 sáng), con sẽ làm nghi thức BAN PHÉP LÀNH và RẢI NƯỚC THÁNH trên các loài thú quý mà gia đình hay con cháu của quý OBACE nuôi ngay trước văn phòng Giáo Xứ nhé…. 

Nhắc nhở Thánh Lễ trong Tuần này:
+  7:00pm: Thánh Lễ thứ Ba hằng Tuần trong nhà thờ.
+  6:00pm: Thánh Lễ thứ SÁU ĐẦU THÁNG trong nhà thờ (Vì là tháng 10 là tháng Mân Côi, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về Mẹ Maria. Do đó, Cộng đoàn chúng ta sẽ đặt tượng Đức Mẹ Fatima bên cạnh NHÀ TẠM trong cả tháng 10….Khoảng chừng 5:50pm, con sẽ làm làm phép tượng Đức Mẹ và cộng đoàn sẽ đọc 10 kinh KÍNH MỪNG trước khi dâng Thánh Lễ lúc 6:00pm
+ 6:15pm: Thánh Lễ thứ Bảy ngoài sân nhà thờ
 Con xin mời Cộng Đoàn tham dự những Thánh Lễ và chúc quý OBACE một tuần vui vẽ

“My Son, Do You Love Me More Than Others? … Tend My People.” ( cf John 21:15)
“Con Yêu Dấu, Con Có Yêu Mến Thầy Hơn Tất Cả  Không? … Chăm Sóc đoàn dân của Thầy.” (Gioan 21:15) 

Linh Mục Joseph Trương
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu (Anaheim)
Giáo Xứ: St. Boniface
Office (714) 956-3110    extention 139
 

Comments are closed.