Chúc Mừng Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Cha Quản Nhiệm
Ban Chấp Hành
Cùng toàn thể Cộng Đoàn xin

CHÚC MỪNG

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
Nhân ngày mừng bổn mạng Thánh Nữ Teresa Hài Đông Giêsu

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông
Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân xuống
trên quý Bà cùng gia quyến

Comments are closed.