Thông Báo Của Hội Phụ Huynh Học Sinh

Kính gởi Quý Phụ Huynh

Năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu vào
Thứ Bảy, ngày
10 tháng 10 năm 2020

Năm nay, vì tình hình dịch bệnh COVID-19,
Hội Phụ Huynh sẽ ngưng hoạt động,
nên
quý Phụ Huynh phải tự giữ an toàn cho con em mình
khi đưa các em đến lớp, cũng như

chuẩn bị thức ăn và nước uống cho con em
quý vị trước khi đến trường.

Comments are closed.