Video Nghi Thức Thánh Tẩy và Thêm Sức Khóa 2019-20

Chúc Mừng Các Anh Chị Tân Tòng Khóa 2019-2020

Chúc mừng! Chúc mừng các anh chị em Tân Tòng khóa 2019-2020
Các anh chị Tân Tòng năm nay đã nhẫn nại theo học chuơng trình giáo lý suốt trong thời gian 10 tháng, một tuần của khóa học năm nay. Các anh chị đã trải qua mùa đại dịch Covid-19 từ tháng 3 và tiếp tục học qua Zoom trong thời gian cách ly này. Đây cũng là thời gian thử thách trong lớp học cho mỗi nguời trong thời gian cách ly.

Hits: 41

Comments are closed.