Chúc Mừng Các Anh Chị Tân Tòng Khóa 2019-2020

Chúc mừng! Chúc mừng các anh chị em Tân Tòng khóa 2019-2020


Các anh chị Tân Tòng năm nay đã nhẫn nại theo học chuơng trình giáo lý suốt trong thời gian 10 tháng, một tuần của khóa học năm nay. Các anh chị đã trải qua mùa đại dịch Covid-19 từ tháng 3 và tiếp tục học qua Zoom trong thời gian cách ly này. Đây cũng là thời gian thử thách trong lớp học cho mỗi nguời trong thời gian cách ly.


Cảm tạ Thiên Chúa luôn đồng hành với lớp học và quan phòng anh chị em Tân Tòng trong suốt thời gian đã qua. Qua thời gian này anh chị đã đuợc ơn cảm nghiệm và hấp thụ Đức Tin của nguời Công Giáo.


Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các anh chi Tân Tòng trong ơn gọi thiêng liêng trong đời sống mới của nguời Kitô hữu.

Comments are closed.