Chúa Nhật Tuần XVIII TNA

                                                        Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế :  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân từ, Người thi ân cứu giúp và đáp ứng mọi nhu cầu của dân Chúa. Với tâm tình của những người con hiếu thảo của Chúa, chúng ta cùng dâng lên Người lời nguyện xin.

  1. Xin Chúa gìn giữ và thánh hóa Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, để các Ngài luôn biết dùng những quyền năng Chúa ban, để phục vụ và ban phát luơng thực thiêng liêng, là Lời Chúa và Mình Máu Chúa, để nuôi sống linh hồn các Kitô Hữu……..Chúng ta cầu xin Chúa.
  2. Xin Chúa cho các chính phủ, các nhà lãnh đạo các quốc gia, biết quảng đại chia sẻ, quan tâm lo lắng mưu cầu lợi ích chung cho người dân, để xây dựng một thế giới trong công bình bác ái yêu thương………..Chúng ta cầu xin Chúa.
  3. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức hôm nay. Xin cho các em được Thánh Thần Chúa ban ơn khôn ngoan, đức tin mạnh mẽ, trung thành giữ luật Chúa, được trở nên những người con ngoan của Chúa, của gia đình và xã hội………Chúng ta cầu xin Chúa.
  4. Chúa đã thương ban cho hai tân tòng: anh Giuse Trần Khương Kavin, Anh Giuse Ngô Đình Ái, vừa được trở thành con Chúa qua Bí Tích Thanh Tẩy. Xin Chúa giải trừ những ràng buộc của bóng tối tội lỗi, gia tăng đức tin mạnh mẽ, để giúp hai anh luôn vững tin cậy trông vào Chúa, và trung thành bước đi trong Ánh Sáng của Chúa Kitô Phục Sinh…………Chúng ta cầu xin Chúa.
  5. Xin Chúa gìn giữ và che chở mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con khỏi mọi sự dữ của bệnh dịch đang hoành hành. Xin quyền năng Chúa cho bệnh dịch được mau chấm dứt. Xin cho các bệnh nhân được Chúa chữa lành và gia đình họ được Chúa nâng đỡ ủi an. Xin cho chúng con được sống trong sự quan phòng yêu thương che chở của Chúa…………Chúng ta cầu xin Chúa.
  6. Vì cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Xin cho các linh hồn anh chị em đã ra đi trước chúng con, sớm được gia nhập vào hàng ngũ các Thánh trên Trời. Cách riêng các linh hồn chúng con xin cầu nguyện hôm nay. Linh hồn:………..Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Trong thinh lặng, xin dâng lên Chúa ý nguyện riêng của mỗi người…………..…..Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế :  Lạy Chúa là Cha đầy lòng yêu thương, Chúa luôn rộng tay ban phát mọi ơn lành cho chúng con. Xin cho chúng con được sống xứng đáng với những ân huệ Chúa ban, đồng thời cũng biết chia sẻ với anh em những hồng ân mà chúng con đã được lãnh nhận. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.