Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Sẽ Bán Khẩu Trang Sau Các Thánh Lễ Hằng Tuần

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ bán khẩu trang sau các Thánh Lễ hằng tuần. Rất mong Cộng Đoàn ủng hộ Đoàn Thiếu Nhi trong chương trình gây quỹ.

Comments are closed.