Vị Đại Diện Cộng Đoàn Phân Ưu Với Đại Gia Đình Tang Quyến Của Cụ Ông Nguyễn Văn Yến

Kính thưa bà quả phụ Nguyễn Văn Yến, anh chị Khuyến & Thuận, cháu Bernard và tang quyến,

Thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu (BCH CĐ ĐMMT), Giáo Xứ St. Boniface, Anaheim, chúng cháu xin được chia sẻ niềm thương nhớ với bà, anh chị Khuyến Thuận, cùng tang quyến khi ông Nguyễn Văn Yến bỏ lại mọi sự kể cả vợ, con, và cháu ra đi về bên kia thế giới. Sự ra đi này chắc hẳn là điều đau buồn nhất cho bà, cũng như tang quyến. Mong gia đình sẽ sớm vơi đi nỗi buồn để ông thanh thản ra đi. Cầu xin hương linh ông sớm vẵng sanh cực lạc.

Thành kính phân ưu.

Phạm Minh Hiếu, đại diện BCH CĐ ĐMMT
Giáo Xứ St. Boniface, Anaheim

Comments are closed.