Lời Cảm Tạ Của Đại Gia Đình Tang Quyến Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Huân


Trong niềm cảm mến tri ân, toàn thể gia đình chúng con xin
chân thành cảm tạ:

Cha Juan Navarro, Chánh Xứ St. Boniface Catholic Church
Cha Joshepth Trương Ngữ, Quản Nhiệm CĐ Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim
Cha Peter Hồ Việt , Chánh Xứ St. Polycarp Catholic Church
Cha Nguyễn Tuấn, Quản Nhiệm CĐ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Cha Trương Quyền, Phó Xứ Chính tòa Chúa Kitô
Cha Trần Hòa, Phó Xứ St.Martin de Porres Catholic Church
Cùng quý tu sĩ nam nữ, quý ông chủ tịch và ban chấp hành CĐ Đức Mẹ Mông
Triệu Anaheim và CĐ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ban Tang Lễ , đoàn Liên Minh Thánh Tâm và các hội đoàn
Ban kỹ thuật live stream CĐ Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim
Quý gia đình thông gia
Cùng toàn thể Quý Cụ, Quý Ông Bà, Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần
đã điện thoại, điện thư, phân ưu, cầu nguyện và hiệp dâng Thánh Lễ
cho người
thân yêu chúng con là:

Cụ Ông PHÊRÔ NGUYÊN VĂN HUÂN
Đến nơi an nghỉ cuối cùng

Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn có nhiều điều thiếu xót kính xin Quý Cha và toàn thể Quý Vị niệm tình tha thứ.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của
Đức Mẹ và Thánh Phêrô trả công bội hậu cho Quý Cha và toàn thể Quý Vị

Comments are closed.