PHÂN ƯU

Cha Quản Nhiệm, thầy Minh Tống, sơ Hồng, Ban Chấp Hành
cùng toàn thể Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến về sự ra đi của

Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Huân

Cụ ông mới được Chúa gọi về trong tuần qua. Hưởng thọ 95 tuổi
Con cháu cụ ông đã và đang sinh hoạt trong rất nhiều đoàn thể trong cộng đoàn
Cụ là ông ngoại của chị Thuỳ Linh hiện đang sinh hoạt trong BCH cộng đoàn

Nguyện xin Chúa Phục Sinh
sớm đưa linh hồn cụ ông Phêrô về hưởng nhan thánh Chúa

Xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện
cho linh hồn cụ ông Phêrô trong giờ kinh nguyện gia đình

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.”

Comments are closed.