Thư Chào Tạm Biệt Cộng Đoàn Của Cha Quản Nhiệm Giuse Trần Văn Kiểm

Kính Gửi Thầy Sáu Tống Minh, Sơ Phương Hồng, Anh Phạm Minh Hiếu, Quý Anh Chị trong Ban Thường Vụ Cộng Đoàn, Quý Trưởng Hội Đoàn và Ban Ngành và các Thành Viên trong Hội Đồng Mục Vụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Dân của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu trong Giáo Xứ Thánh Boniface, Anaheim.

Tôi, Linh Mục Trần Văn Kiểm, xin có lời chào từ giã tất cả mọi người. Tôi sẽ nghỉ bệnh vào đầu tháng Bảy năm 2020 này và rồi năm tới, tôi sẽ về hưu 65 tuổi. Sức khỏe không tốt thì xin vâng theo thánh ý Chúa. Chúa luôn luôn yêu thương và hướng dẫn chúng ta. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse chúc lành cho tất cả mọi người. Tôi sẽ luôn nhớ mọi người trong lời cầu nguyện của tôi. Xin chào mừng Cha Josepth Ngữ Trương sẽ là Cha Quản Nhiệm trong thời gian tới. Xin Chúa nâng đỡ Cha Quản Nhiệm mới và gìn giữ mọi người trong tình yêu của Ngài.

Xin Chào Trong Chúa Kitô
LM Giuse Trần Văn Kiểm

Comments are closed.