Tháng 6 Tuần IV

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 6 Tuần IV

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho

Tất cả các Chiến Sĩ đã hy sinh gìn giữ hoà bình
và bảo vệ Tổ Quốc. Cầu cho thế giới được

an bình và hạnh phúc.

Quý Ông Bà Anh Chị Em trong Cộng Đoàn
đang ốm đau bệnh tật , hoàn cảnh gặp nhiều
khó khăn, luôn tin tưởng vào sự quan phòng
của
Chúa, và vững tin theo thánh ý Chúa.

Comments are closed.