THÂU NHẬN ĐÓNG GÓP KẾ HOẠCH THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN TRỰC TIẾP TRUYỀN HÌNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TRONG GIÁO XỨ

Như cha quản nhiệm thông báo trong Thánh Lễ tuần qua. Cộng Đoàn sẽ thâu nhận đóng góp của quí vị trong công việc trên

Mọi đóng góp nếu quí vị gửi cho các anh chị trong Ban Chấp Hành , sẽ đăng trên bản tin,khi đóng góp xin đề
(memo: Livestrem Studio). Cộng Đoàn chân thành cảm ơn

Comments are closed.