THƯ CỦA CHA GIÁM QUẢN GỬI GIÁO DÂN CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM

THƯ CỦA CHA GIÁM QUẢN GỬI GIÁO DÂN CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM

Kính thưa quí anh chị em Giáo Xứ Thánh Boniface

Xin ân sủng của Chúa ở cùng anh chị em.

Trước hết, chúng tôi rất nhớ ông bà và anh chị em. Mỗi ngày, lúc 8 giờ sáng, chúng tôi cử hành thánh lễ (Một cách riêng tư) để cầu nguyện cho cơn đại dịch sớm chấm dứt, và xin Chúa gìn giữ và ban sự chữa lành.

Rất là đáng buồn khi chúng ta phải đóng cửa nhà thờ vì cơn đại dịch, tuy nhiên, với phương tiện của kỹ thuật, chúng ta vẫn có thể, như là những thành phần của giáo xứ, liên lạc với nhau qua những mạng lưới truyền thông trên máy điện toán. Xin cám ơn những người đang giúp chúng ta phần kỹ thuật này, để có thể truyền hình các Thánh Lễ, Giờ Thánh, buổi đọc kinh lần hạt Mân Côi, và những hoạt động đức tin khác. Trước hết, xin cám ơn những người đã giúp cho các việc trực tiếp truyền hình này. Cám ơn sự nhiệt tình, tài năng của các bạn đó và hãy nhận biết rằng công việc họ làm rất là tuyệt vời. Những người tình nguyện này đã mang những dụng cụ riêng của họ tới ngay từ khi chúng ta có Thánh Lễ được trực tiếp truyền hình đầu tiên.

Khi tôi nghĩ tới việc mở cửa lại nhà thờ, tôi nghĩ ngay tới chuyện chúng ta không thể để những dụng cụ này trước cung thánh, vì như thế rất bất tiện và gây chia trí.  Và chúng ta biết rằng, việc dùng các phương tiện truyền hình này vẫn còn phải tiếp tục vì chúng ta không biết cơn đại dịch sẽ còn tiếp diễn như thế nào và việc cách ly xã hội sẽ còn kéo dài bao lâu. Có thể khi cửa nhà thờ được mở lại, thì thánh lễ vẫn tiếp tục được trực tiếp truyền hình.

Vì thế, sẽ có kế hoạch đặt ba máy thâu hình lâu dài trong nhà thờ. Một máy ở phía cuối nhà thờ, hai máy khác sẽ ở cột đầu tiên bên trái, và cột đầu tiên bên phải nhà thờ. Và trong một phòng nhỏ ở trên gác đàn, là nơi đặt các máy kiểm soát về âm thanh, hình ảnh và ánh sáng. Việc thiết kế như thế này sẽ giúp tránh bớt làm chia trí trong cử hành phụng vụ. Chúng tôi đã giúp việc trực tiếp truyền hình cho một vài cử hành phụng vụ của giáo dân để những người thân của họ ở tiểu bang khác hoặc quốc gia khác có thể tham dự.

Tôi đã thành lập một ban chuyên viên để giúp cho kế hoạch này. Những người này sẽ cống hiến tài năng và thời giờ. Những người này cũng mời những người khác cống hiến thời giờ và các phương tiện khác cho công tác này. Họ đề nghị số tiền là 15 ngàn đô la cho các dụng cụ thâu hình và âm thanh, hệ thống máy tính cũng như là việc thiết kế lại một phòng nhỏ trên gác đàn.

Kế hoạch này không chỉ giúp chúng ta tiếp tục sinh hoạt một cách an toàn, nhưng nó sẽ giúp cho việc trực tiếp truyền hình Thánh Lễ và các cử hành phụng vụ khác trong tương lai. Những cử hành này có thể là lễ cưới, lễ an tang, Rước Lễ lần Đầu, Thêm Sức, vân vân…

Xin vui lòng giúp đỡ cho kế hoạch này bằng lời cầu nguyện và việc đóng góp tài chánh vì hiện tại thật không may chúng tôi không có đủ tài chánh cần thiết để thực hiện kế hoạch này. Xin cám ơn sự quan tâm của anh chị em.

Xin Kính Chào

Cha Juan

 

 

Comments are closed.