Trực Tuyến: Thánh Lễ CN VI Mùa Phục Sinh Năm A | 6:30pm Thứ 7 Ngày 16 Tháng 5 Năm 2020 | Thánh Đường St. Boniface | “Ai yêu mến Thầy, thì Cha của Thầy yêu mến, Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,21)

Comments are closed.