CỘNG ĐOÀN ĐÓN XUÂN VUI trong TUẦN LỄ TẾT THỨ 02, năm CANH TÝ 2020. Chuơng trình Văn Nghệ TẾT Canh Tý trong Hội Truờng giáo xứ

CA ĐOÀN HUƠNG VIỆT mở đầu chương trình văn nghệ đầu Xuân

CHÀO MỪNG cộng đoàn dân Chúa qua MC Vũ Hùng, Chủ Tịch cộng đoàn, và Cha Quản Nhiệm. Của ăn phần hộp của cộng đoàn được Cha chúc phúc truớc khi văn nghệ bắt đầu.

MÚA LÂN ĐẦU XUÂN do TNTT đón cộng đoàn trưóc khi vào hội truờng chung vui văn nghệ TẾT đầu Xuân

Comments are closed.