CA ĐOÀN HƯƠNG VIỆT ĐÁNH TIẾNG VANG trong Đại Nhạc Hội Giáng Sinh EMMANUEL 2019, tại CHRIST CATHEDRAL

Ca đoàn Huơng Việt cùng toàn nhiều ca đoàn của những giáo xứ trong giáo phận Orange tham gia vào chuơng trình Nhạc Thánh Ca Emmanuel tại Nhà Thờ Chính Tòa Christ Cathedral (Crystal Cathedral trước đó của MS Robert Schuller). Đây là lần đầu tiên chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh đuợc tổ chức đuợc góp phần tới 1,000 ca viên tham dự trong các ca đoàn khác nhau từ những giáo xứ trong giáo phận.

Chúc mừng! Chúc mừng CĐ Huơng Việt và tất cả ca viên từ các giáo xứ tham dự chương trình Emmanuel năm 2019.

“Hang Bêlem” – Ca Đoàn Tổng Hợp. Ca Trưởng: Nguyễn Ngọc Diệp

“TRỜI CAO”. Ca Trưởng: Nguyễn Ngọc Diệp. Trình bày: Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành & các Linh Mục & các Tu Sĩ nam nữ & các Ca Đoàn

“Halleluiah” – Ca Đoàn Westminster

Comments are closed.