NHÀ THỜ CHÍNH TÒA CHÚA KITÔ CỬ HÀNH THÁNH LỄ ĐẦU TIÊN CHO MỌI SẮC DÂN, 19 July 2019

Sau ngày Thánh Hiến tuần này vào thứ Tư, ngày 17 tháng Bẩy, Thánh Lễ đầu tiên mở cửa rộng cho mọi sắc dân, trong đó có nhiều mầu sắc dân tộc như Việt Nam, Mễ Tây Cơ, Samoa. Ngoài tiếng Anh được chính thức cử hành do Linh Mục Chánh xứ chủ Tế Christopher Smith, cùng các Linh Mục đồng tế trong cộng đồng người Việt, Mễ, và Trung Hoa.

Nhà thờ ngày hôm nay ngồi chật chỗ với sức chứa 3,000 người với số ghế 2,500. Hai ca đoàn Mỹ và Việt khời đầu bằng tiếng Latin trước và trong Thánh Lễ, cùng với âm huởng của hệ thống dàn đàn Hazel Wright Organ, lớn hàng thứ 5 trên thế giới, sau khi được chỉnh đốn lại tại Ý tốn kém trên 1 triệu USD. Các tấm chắn, quadrofoil, dùng để che nắng có trên 11,000 tấm thiết kế phía duới nóc kiếng của nhà thờ cũng có công dụng giữ các âm điệu âm thanh dao động đều hòa, và giữ nhiệt độ máy lạnh khỏi bị mất nhiệt.

Hình của mạng trang nhà đựợc chọn đăng trên báo giáo phận OC Catholic số 28 July
Hình của mạng trang nhà đựợc chọn đăng trên báo giáo phận OC Catholic số 04 Aug
Cửa Chính vào Nhà Thờ, với bức họa Sáng Thế Ký đuợc mở ra khi có Đại Lễ

Những bài Thánh Ca trong Thánh Lễ bằng tiếng Latin, Anh Ngữ và Việt Nam dưới đây. Hãy nghe âm hưởng bộ đàn Hazel Wright Organ, lớn thứ 5 trên thế giới.

“LET THERE BE LIGHT” Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Gp Orange, CA
“CUM SANTO SPIRITU” Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Gp Orange, CA
“ESTO LES DIGO” Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Gp Orange, CA
“KHÚC CA MẶT TRỜI” CĐ Việt Nam, Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Gp Orange, CA
“SING UNTO GOD” CĐ Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Gp Orange, CA
“….TO JESUS CHRIST OUR SOVEREIGN….” Bài Thánh nhạc kết Lễ Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Gp Orange, CA

Comments are closed.